Poslovni nacrt - ElcomIn d.o.o.

Pojdi na vsebino

Glavni meni:

Ponudba

POSLOVNI NAČRT je dokument, ki ima tri funkcije:

 • definira prihodnje projekte,

 • pot za doseganje cilja,

 • veča vrednost.


Uporabniki poslovnega načrta so večinoma investitorji in posojilodajalci (poslovne banke, finančne družbe in investicijske banke), pogosto pa se dogaja, da za poslovni načrt povprašajo tudi poslovni partnerji in managerji podjetij.

Že na začetku načrtovanja je potrebno jasno definirati:

 • komu je načrt namenjen in

 • kakšne rezultate želimo doseči.


Poslovni načrt je sestavljen iz dveh delov:
VSEBINSKI DEL

 • Predstavitev podjetja

 • Predstavitev vodstvene ekipe

 • Opredelitev bodočega poslovanja

 • Opis proizvoda ali storitve

 • Opis investicije

 • Tržna analiza

 • Trženjska strategija

 • Viri financiranja

 • Kadri in usposabljanja

 • Kupci in terjatve

 • Dobavitelji in obveznosti


FINANČNE PROJEKCIJE

 • Bilanca stanja

 • Izkaz poslovnega izida

 • Obseg investicije in viri financiranja

 • Predvidena prodaja za prihodnje obdobje

 • Predvideni stroški prihodnjega obdobja

 • Sredstva in obveznosti prihodnjega obdobja

 • Predračun izkaza poslovnega uspeha za vsaj tri leta

 • Predračun bilance stanja za vsaj tri leta

 • Predračun denarnih tokov za vsaj tri leta

 • Kazalniki bodočega poslovanja


Poslovni načrt je tudi obvezna priloga pri pridobivanju
nepovratnih sredstev ali kreditov s subvencionirano obrestno mero.

Kontaktirajte nas…

Izkušnje mnogih uspešnih podjetnikov kažejo, da je potrebno posodabljati poslovni načrt letno, nekateri celo menijo, da je še boljše to obnavljati četrtletno in celo mesečno. Razlogov za izdelavo poslovnega načrta je veliko, mi pa bomo ponazorili najpogostejše. Tudi če se znajdete samo v eni  izmed situacij velja, da potrebujete poslovni načrt.


Želite se razvijati
Odločili ste se za razvoj novih izdelkov, tehnologij, storitev ali spretnosti. Če se je vaše poslovanje spremenilo od kar ste zadnjič napisali svoj načrt, je definitivno nastopil čas za posodobitev.


Potrebujete financiranje
Praktično vsi posojilodajalci pri odločanju o tem ali nekomu posoditi denar ali ne potrebujejo natančno razdelan poslovni načrt. Iz dokumenta more biti jasno razvidno ali bo nekdo sposoben vračati posojilo. Če je poslovni načrt pravilno izdelan bo dosegel svoj namen pri posojilodajalcih.

Začetek novega finančnega obdobja
Ob zaključku poslovnega leta je smiselno poleg obveznih rutinskih poročil izdelati tudi načrt za prihodnje poslovanje. Za predhodno obdobje se razišče slabosti poslovanja in se poišče rešitve za izboljšavo. Ažuriranje načrta pred začetkom novega obdobja še posebej priporočamo tistim dejavnostim, ki so podvržene velikim tržnim spremembam.

Velike spremembe na trgu

V primeru, da vaši kupci hitro menjujejo okuse ali se srečujete s sezonsko prodajo imate velik razlog za posodobitev poslovnega načrta. Samo na ta način boste dovolj pripravljeni na spremembe.


Spremembe v upravljanju

Novi menedžerji nujno potrebujejo podatke o podjetju, predvsem zato, da bi se seznanili s cilji podjetja. Samo tako se lahko usmerijo na  ustrezno pot za doseči cilje.


Znatno poveŤanje prihodkov ali števila zaposlenih

Če ste v zadnjem obdobju zaslužili bistveno več kot v predhodnem obdobju ali ste morali zaposliti nove zaposlene je pravi čas, da se usedete in začnete pisati poslovni načrt. Namreč v dobrih časih je še bolj nujno načrtovati kakor v slabih časih. Tega podjetniki pogosto ne storijo in naredijo veliko napako.


Ko obstoječi načrt ne odraža več realnosti

Mogoče ste v zadnjem času slabo delali, morda se stvari hitreje spreminjajo, kot ste pričakovali. Tudi v takih trenutkih se je smiselno vprašati ali vas bo predhodni načrt pripeljal do želenih rezultatov.

Zakaj je tako pomembno načrtovati?

Načrtovanje pomeni, da se poglobite v vse točke poslovanja in preučite vse možnosti ter se  tako pravočasno pripravite na možne izide. Velikokrat se že na papirju ugotovi, da česa ni možno izpeljati. S tem pa prav gotovo prihranite 
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni